• Kevin

Monday - 16Dec2019

“KRAKEN”


3 ROUNDS:

1000/800M ROW

6 LEGLESS ROPE CLIMBS (15’)

0 views

HEALTHCARE REIMBURSEMENT

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

BOSTON      NEEDHAM     WALTHAM